Druk op het nummer om direct te bellen. 0113 - 50 28 55
(bereikbaar tussen 8.30-12.00 uur)

Huisregels

Als praktijk vinden wij het van grootste belang dat u als patiënt weet waar u bij ons aan toe bent. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken de onderstaande tekst goed door te nemen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk.

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen op afspraak en zonder (open) spreekuren. Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd. Als u al bij ons ingeschreven bent is het ook mogelijk via de webagenda een afspraak voor een gebitscontrole in te plannen.

Spoedgevallen
Wanneer u in de ochtend tussen 08.30u en 10.00u belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag nog te helpen. Belt u later op de dag, dan zullen wij ons best doen u te helpen, maar wij kunnen dat helaas niet garanderen. Het te laat komen voor een afspraak Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of ze wordt geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak
Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Onze agenda’s zijn opgedeeld in blokken van 5 minuten en wij hanteren een boetebeleid van € 5,- per 5 minuten, een minimum van € 10, - en een maximum van € 60,-. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Afspraakherinnering
Wij sturen elke dag een afspraakherinnering per email naar onze patiënten voor op volgende week geplande afspraak. Voor lange behandelingen wordt u soms ook telefonisch herinnerd. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak NIET door zal gaan.

Betalingen
De betaling van de behandelingen gaat via een factoringmaatschappij Uwnota.nl. Het telefoonnummer hiervan is: 0900-04006333 (€ 0,20 per gesprek). Verdere informatie over betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij een van onze balieassistentes.

Wijziging gegevens
U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Ook wordt u verzocht om verandering in uw gezondheid en medicatie aan ons door te geven. Deze wijziging kunt per brief, e-mail of bij ons op de praktijk doorgeven.

Begrotingen
Bij sommige uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een indicatiebegroting. Alleen wanneer een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Uw eigendommen
U dient zelf over uw eigendommen te waken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Roken
Roken in de praktijk of op de oprit/toegang van de praktijk is niet toegestaan.

Diefstal, vernieling en agressie
In onze praktijk zijn is een beveiligingscamera aanwezig voor de veiligheid van zowel u, als patiënt, als van onze medewerkers. Bij diefstal, vernieling, en verbale- en non-verbale agressie behouden wij ons het recht u uit te schrijven als patiënt. Wij zullen bij diefstal, vernieling en ander ernstig ongewenst gedrag te allen tijden een melding maken bij de politie.